SILK-135 Chuyến công tác đáng nhớ cùng cô đồng nghiệp vã tình


Ngày hôm nay chắc chắn sẽ trở thành một kỉ niệm khó quên... Một ngày đặc biệt khi tình cảm của cả hai đã thăng hoa. Các tác phẩm phát hành trước của SILK ``in one night'', ``count down'', ``not friend'', ``filled with'' mô tả cuộc sống hàng ngày hạnh phúc của những người yêu nhau đều có trong DVD. Bao gồm các cảnh dựng và cảnh quay quý giá dưới dạng cảnh quay bổ sung!

SILK-135 Chuyến công tác đáng nhớ cùng cô đồng nghiệp vã tình

SILK-135 Chuyến công tác đáng nhớ cùng cô đồng nghiệp vã tình